Tartak Tyble Sp. z o.o. ,Tyble 45A, 98-420 Sokolniki

 

Telefon

+48 62 784 51 77

Pracujemy

Pon-Pt od 08.00 do 16.00

Porady

Przeczytaj przed montażem podłogi

Podłoga sosnowa jest wykonana z drewna - produktu naturalnego, które ma złożoną niejednorodną budowę anatomiczną i wynikające z niej właściwości różnią się one dla poszczególnych kierunków anatomicznych (wzdłuż włókien, stycznie oraz w kierunku promieniowym).

Drewno jest wrażliwe na zmiany parametrów otoczenia, szczególnie temperatury i wilgotności względnej powietrza.Drewno dąży do stanu równowagi higroskopijnej pobierając lub oddając wilgoć do otoczenia. W czasie tego procesu zmieniają się odpowiednio wymiary następuje pęcznienie lub kurczenie się desek. Z tego względu zakupioną podłogę należy stabilizować do wilgotności poziomu równowagi higroskopijnej drewna odpowiadającemu przyszłym warunkom eksploatacji.

Stan ten można osiągnąć poprzez rozłożenie w pomieszczeniu o temperaturze i wilgotności względnej powietrza odpowiadającej warunkom przyszłej eksploatacji przez minimum 2 tygodnie, jednak nie krócej niż do osiągnięcia żądanego poziomu wilgotności.

Gdy nie dotrzymamy tego warunku na podłodze mogą występować wybrzuszenia lub szczeliny desorpcyjne. Przed montażem powinna zostać zmierzona wilgotność podłoża i desek podłogowych. Rozkładanie desek na budowie, gdzie występuje duża wilgotność powietrza np. z tytułu prowadzenia prac wykończeniowych (malowania, wylewania posadzek itp.) jest niedopuszczalne.

Telefon

+48 62 784 51 77

Adres

Tyble 45A, 98-420 Sokolniki, Polska