Tartak Tyble Sp. z o.o. ,Tyble 45A, 98-420 Sokolniki

 

Telefon

+48 62 784 51 77

Pracujemy

Pon-Pt od 08.00 do 16.00
Technologia

Technologia

Na każdym etapie produkcji wykorzystywane są najnowsze rozwiązania technologiczne oparte na specjalistycznych maszynach.
Suszenie ma na celu obniżenie wilgotności początkowej drewna do żądanej wilgotności odpowiadającej warunkom przyszłej eksploatacji wyrobów finalnych. Jest jednym z ważniejszych składników procesu produkcyjnego. Jakość obraz 008msuszenia ma bardzo duży wpływ na koszt wsadu materiałowego a w efekcie na jakość wyprodukowanych wyrobów i uzyskiwaną efektywność ekonomiczną.
W warunkach Tartaku Tyble suszenie jest realizowane w siedmiu sterowanych komputerowo suszarkach komorowych, których łączna pojemność załadowcza wynosi około 350 m3 w przeliczeniu na tarcicę obrzynaną o grubości 25 mm.
Ciepło technologiczne do zasilania suszarek jest wytwarzane w zakładowej kotłowni opalanej trocinami powstałymi z przetarcia drewna.
Tarcica w pakiety sztaplowana jest ręcznie. Załadunek i rozładunek komór wykonywany jest wózkiem widłowym przedniego podnoszenia z przesuwnymi widłami w kierunku poziomym.
Wydział suszarni został potraktowany w zakresie kosztów jako odrębny, wydzielony, zorganizowany obszar działalności zakładu.
Część tarcicy szczególnie bocznej, niższych klas jakości, przeznaczonej na cele pomocnicze w budownictwie sprzedawana jest w stanie wilgotnym. Jednak zdecydowana większość tarcicy głównej oraz cenniejsze sortymenty tarcicy bocznej jest suszona. Proces ten odbywa się zgodnie z zamówieniami klientów, w celu przygotowania tarcicy do dalszego przerobu. Suszenie przeprowadzane jest również dla zabezpieczenia tarcicy przed deprecjacją, szczególnie przed sinizną, która jest bardzo groźna w okresie letnim.
Zakład wykonuje także usługi suszenia drewna obcego.
Nie wszystkie sortymenty tarte przeznaczone do dalszego przerobu podlegają suszeniu. Część wyrobów głównie eksportowych jest strugana w stanie wilgotnym lub wymaga jedynie podsuszania.

Telefon

+48 62 784 51 77

Adres

Tyble 45A, 98-420 Sokolniki, Polska